Oncologiefysiotherapie Beek

Helaas blijkt uit onderzoek dat één op de drie Nederlanders gedurende zijn leven kanker krijgt. De meeste patiënten die genezen van kanker, genezen dankzij een operatie. Ondersteunende behandeling, zoals bestraling en chemotherapie, immunotherapie en hormoontherapie dragen in veel gevallen bij aan het succes van de operatie.

Afhankelijk van de aard, uitgebreidheid en plaats van de ingreep, zullen consequenties voor het bewegingsapparaat groot of minder groot zijn.
Bij voorbeelden van problemen door oncologische behandeling (operatie, bestraling, chemotherapie) kan men denken aan fibrose, huidveranderingen, lymfoedeem, verminderde mobiliteit, verminderde spierkracht, vermoeidheid, conditieverlies, spanningsklachten, verstoorde lichaamsbeleving en pijn.

De oncologiefysiotherapeut kan inzichtelijk maken of deze factoren het herstelproces positief of negatief beïnvloeden. Op basis van deze inschatting wordt een individueel behandelplan samengesteld. Aan de hand van dit plan werkt u samen met uw gespecialiseerde fysiotherapeut aan het herstel of optimaliseren van uw fysieke vermogens.
Als oncologiefysiotherapeut volg ik na de HBO opleiding fysiotherapie een vierjarige masteropleiding voor oncologisch fysiotherapeut. De kwaliteit hiervan wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR).

Guido Bouman, oncologiefysiotherapeut i.o.

Meer informatie?