Revalidatie na Corona / COVID-19

De fysieke klachten na een Corona/COVID-19-infectie bestaan vaak uit kortademigheid, hoesten, verlies
van conditie, vermoeidheid en pijnklachten. Afhankelijk van de heftigheid van de ziekte heeft herstel
thuis, of in het ziekenhuis plaatsgevonden. Als er bij ziekenhuisopname ook een IC opname heeft
plaatsgevonden dan start er soms een revalidatietraject in een revalidatiecentrum. Er is dan vaak sprake
van het Post IC syndroom (PICS).
Nadien kan de begeleiding door fysiotherapeut met COVID-19-aantekening worden overgenomen. Een deel
van de klachten is door fysiotherapie goed te verbeteren. Het is van belang om daarbij de opbouw
geleidelijk te laten plaatsvinden. Te snel van start kan leiden tot terugval en een langere klachtenperiode.
De begeleiding kan bestaan uit ademhalingsoefeningen, spierkrachttraining en training van het
uithoudingsvermogen. De balans in belasting en belastbaarheid is hierbij essentieel. Over- of
onderpresteren komt het herstel niet ten goede.

Margriet Brands - Voncken is de fysiotherapeut bij Fysiotherapie Vonken met een speciale aantekening voor het begeleiden van mensen na een Corona/COVID-19-infectie.